ใบแจ้งซ่อม

Page 
 of 40
Records 1 to 25 of 987
เลขที่ (PrintOut)
รายละเอียดอาการเสีย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดตั้ง
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
สถานะ
 
1229 ชุดแสงสว่าง เครื่อง shaker ไม่ติด ทั้ง 2 เครื่อง ปรีชา ทรัพย์เล็ก 204 02/21/2019 ดร.เสริมศิริ จันทรเปรม Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1228 มีน้ำหยดตลอดเวลา ปรีชา ทรัพย์เล็ก ห้องน้ำหญิง A631 02/18/2019 สายฝน No   รอ update
1227 ไฟกระพริบตรงจำนวนรอบ เครื่องไม่หยุดหมุน แต่สามารถเปิดฝาได้ (ปกติเปิดฝาไม่ได้ ถ้าเครื่องไม่หยุดหมุน) ปรีชา ทรัพย์เล็ก A303 02/14/2019 จุฑาเทพ No   รอ update
1226 ไม่เขย่า ความเย็นปกติ ปรีชา ทรัพย์เล็ก A304 02/14/2019 จุฑาเทพ No   รอ update
1225 เขย่าแล้วเสียงดัง ปรีชา ทรัพย์เล็ก A304 02/14/2019 จุฑาเทพ No   รอ update
1224 Shaker Gerhardt Model RO 5 เปิดเครื่องติดบ้างไม่ติดบ้าง และไม่ทำงาน 4 เครื่อง ปรีชา ทรัพย์เล็ก 206 02/05/2019 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ Yes   ส่งบริษัทซ่อม
1223 centrifuge kubota model 7930 เครื่องที่ 2 ไม่สามารถใช้งานได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก 303 01/29/2019 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ Yes   ส่งบริษัทซ่อม
1222 centrifuge kubota model 7930 เครื่องที่ 1 ไม่สามารถทำงานได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก 303 01/24/2019 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ Yes   ส่งบริษัทซ่อม
1221 ตะกร้า สแตนเลส สำหรับใส่ของ clave หัก ปรีชา ทรัพย์เล็ก 303 01/24/2019 กิตติภพ แก้วมี Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1220 หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ติด 1 ชุด หลังอาคาร ตรงประตูทางเข้า-ออก ปรีชา ทรัพย์เล็ก หลังอาคาร ตรงประตูทางเข้า-ออก 01/22/2019 สมใจ จันทร์เพ็ญ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1219 มีน้ำซึมใหลลงพื้น ปรีชา ทรัพย์เล็ก 122 01/21/2019 สมใจ จันทร์เพ็ญ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1218 น้ำรั่วบริเวณอ่างล้างมือ ปรีชา ทรัพย์เล็ก 126 01/21/2019 แม่บ้านชั้น 1 Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1217 อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ เอกชัย สระทองพลอย ห้อง B208 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 01/18/2019 เสาวลักษณ์ เอี่ยมสอาด No 18/01/2019 เสร็จแล้ว
1216 ไม่เย็นเลย ปรีชา ทรัพย์เล็ก A413 01/14/2019 วาสนา เกษหอม No   รอ update
1215 เสีย ไม่ทำความเย็นเลย ปรีชา ทรัพย์เล็ก A413 01/14/2019 วาสนา เกษหอม No   รอ update
1214 hood ดูดไอสารเคมีไม่ทำงาน ปรีชา ทรัพย์เล็ก 311 01/09/2019 ดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1213 ไม่เย็น เบอร์ 57 ปรีชา ทรัพย์เล็ก A309 01/02/2019 จุฑาเทพ No   รอ update
1212 แผงไฟฟ้าที่ครอบหลอดไฟหลุดจากตัวครอบ ปรีชา ทรัพย์เล็ก A430 12/26/2018 ธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน No   เสร็จแล้ว
1211 แสงไม่สว่างด้านซ้าย น่าจะหลอดเสีย ปรีชา ทรัพย์เล็ก A303 12/25/2018 จุฑาเทพ No   รอ update
1210 ห้องน้ำหญิง น้ำรั่วตลอดเวลา ปรีชา ทรัพย์เล็ก 401 12/19/2018 แม่บ้่านชั้น 4 สุวรรณา เป่าเลี่ยง Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1209 ไฟไม่ติด ทำอุณหภูมิไม่ได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก A316 12/18/2018 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1208 สารเคมี ที่ใช้สำหรับเครื่อง Workstation Biodot Model BD-XYZ3000 ไม่สามารถใช้งานได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก 321 12/18/2018 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ Yes   เสร็จแล้ว
1207 ไม่สามารใช้งานได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก ห้องปฏิบัติการ่วนกลาง 321 12/18/2018 จุฑาเทพ วัชรtไชยคุปต์ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1206 ไม่เย็น ปรีชา ทรัพย์เล็ก A-124 12/17/2018 สมใจ จันทร์เพ็ญ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1205 น้ำรั่วตลอดเวลา ปรีชา ทรัพย์เล็ก 217 12/17/2018 แม่บ้าน ชั้น 2 Yes   เสร็จแล้ว