ใบแจ้งซ่อม

Page 
 of 38
Records 1 to 25 of 941
เลขที่ (PrintOut)
รายละเอียดอาการเสีย
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ติดตั้ง
วันที่แจ้ง
ผู้แจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
สถานะ
 
1183 หลอดไม่ไม่ติด ปรีชา ทรัพย์เล็ก A-114 ห้องน้ำหญิง 09/06/2018 สมใจ จันทร์เพ็ญ No   รอ update
1182 ไฟ down light ไม่ติด ปรีชา ทรัพย์เล็ก A-124 08/10/2018 สมใจ จันทร์เพ็ญ No   รอ update
1181 เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น 2 เครื่อง ปรีชา ทรัพย์เล็ก 312 08/07/2018 Dr.Hugo Volkaert Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1180 น้ำซึมจากอ่างน้ำห้อง A410 หยดลงไปที่ห้อง A309 ปรีชา ทรัพย์เล็ก A410 หรือ A309 07/25/2018 สุวิมล No   รอ update
1179 เปิดเครื่องวัดไม่ติด ปรีชา ทรัพย์เล็ก A303 07/24/2018 จุฑาเทพ No   รอ update
1178 เปิดแล้วแอร์ไม่เย็น ปรีชา ทรัพย์เล็ก A310 07/23/2018 กาญจนา จุ้ยเอี่ยม Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1177 ที่กดชักโครกหัก ปรีชา ทรัพย์เล็ก ห้องน้ำหญิง A631 07/19/2018 สายฝน No   รอ update
1176 ขออัพเดทระบบปฏิบัติการWindow7 เป็น Window10 ตอนนี้ระบบเดิมที่ใช้อยู่มันล่าสมัยใช้ไม่ได้แล้วค่ะ จำเป็นต้องอัพโหลดเป็น Window10 จริงๆ เอกชัย สระทองพลอย A413 07/18/2018 วาสนา เกษหอม No   รอ update
1175 มีน้ำรั่วจำนวนมาก ปรีชา ทรัพย์เล็ก 206 07/16/2018 กิตติภพ แก้วมี Yes   เสร็จแล้ว
1174 เสีย ปรีชา ทรัพย์เล็ก A301 07/10/2018 จุฑาเทพ Yes   เสร็จแล้ว
1173 เสีย ปรีชา ทรัพย์เล็ก A202 07/10/2018 จุฑาเทพ Yes   เสร็จแล้ว
1172 ปิดไม่สนิท ปรีชา ทรัพย์เล็ก A303 07/10/2018 จุฑาเทพ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1171 ก็อกน้ำผุ เปิด-ปิด ไม่ได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก ห้องแม่บ้าน ชั้น 3 07/09/2018 แม่บ้าน ชั้น 3 Yes   เสร็จแล้ว
1170 ก็อกน้ำร้อนมีน้ำใหลตลอดเวลา ปรีชา ทรัพย์เล็ก ทางเดินชั้น 1 07/09/2018 แม่บ้านชั้น 1 Yes   เสร็จแล้ว
1169 Hood ดูดสารเคมีไม่ทำงาน ปรีชา ทรัพย์เล็ก A410 06/29/2018 ฉมาภรณ์ เนตรวงศ์ Yes   เสร็จแล้ว
1168 magnetic stirrer ไม่ทำงาน ปรีชา ทรัพย์เล็ก A410 06/29/2018 ฉมาภรณ์ เนตรวงศ์ Yes   กำลังซ่อม/ดำเนินการ
1167 เปลี่ยนไส้กรอง ปรีชา ทรัพย์เล็ก A410 06/18/2018 สุพรรณี Yes   เสร็จแล้ว
1166 เครื่องปรับอากาศ มีน้ำแข็งเกาะและตกลงลงมาโต๊ะทำงาน ปรีชา ทรัพย์เล็ก A-229 06/14/2018 ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ Yes   เสร็จแล้ว
1165 ปุ่ม power เสีย เปิดเครื่องไม่ได้ เอกชัย สระทองพลอย A413 06/13/2018 วาสนา เกษหอม No 03/07/2018 เสร็จแล้ว
1164 เต้ารับ 4 หลุม หลวม (ใช้สำหรับปลั้กคอมพิวเตอร์, printer, Wifi) ปรีชา ทรัพย์เล็ก ข้างโต๊ะธุรการ 06/12/2018 สมใจ จันทร์เพ็ญ No   เสร็จแล้ว
1163 น้ำรั่ว ปรีชา ทรัพย์เล็ก 301 06/11/2018 แม่บ้านชั้น 3 No   เสร็จแล้ว
1162 เครื่องไม่ทำงานและระบบไฟฟ้าขัดข้อง ปรีชา ทรัพย์เล็ก 112และทางเดินชั้น2 06/11/2018 แม่บ้าน ชั้น 2 Yes   เสร็จแล้ว
1161 หลอดไฟหน้าห้องประชุมไม่ติด ปรีชา ทรัพย์เล็ก 219 06/08/2018 นางส่าวกรรณิการ์ เฮงสุวรรณ Yes   เสร็จแล้ว
1160 ไม่มีเสียงออก ใช้งานไม่ได้ ปรีชา ทรัพย์เล็ก a-104 06/06/2018 กิตติภพ แก้วมี Yes   เสร็จแล้ว
1159 ขาไฟเสีย ไฟไม่ติด ปรีชา ทรัพย์เล็ก A204 06/01/2018 พันทิพา ลิ้มสงวน No   เสร็จแล้ว